Profesionálna náhradná rodina

Profesionálna náhradná rodina nie je formou náhradnej rodinnej starostlivosti, ale formou ústavnej výchovy. Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom DeD/CDR, poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí a to 24 hodín denne. V tomto je výkon profesionálneho rodičovstva svojou formou podobný náhradnej rodinnej starostlivosti.

Profesionálna náhradná rodina je však organizačnou súčasťou detského domova. Profesionálny rodič podpíše pracovnú zmluvu s detským domovom a stáva sa jeho zamestnancom, pričom jeho pracovnou náplňou je výchova dieťaťa.
Jeden profesionálny rodič môže mať v osobnej starostlivosti najviac tri deti. V prípade viacerých detí (napr. širšej súrodeneckej skupiny) sa môžu stať zamestnancami detského domova obaja manželia.
Profesionálnym rodičom sa môžete stať, ak ste absolvent minimálne strednej školy a absolvovali ste prípravu na prácu profesionálneho rodiča. Informácie o možnosti stať sa profesionálnym rodičom vám sprostredkuje ktorékoľvek CDR alebo váš najbližší úrad práce.

Výhody profesionálnej náhradnej starostlivosti:

» Profesionálna rodina lepšie zohľadní napĺňanie potrieb dieťaťa.
» Prechod detí zo samostatne usporiadanej skupiny detského domova do profesionálnej rodiny je časovo menej náročný, pretože je realizovateľný bez súdneho rozhodnutia a bez súhlasu biologických rodičov.
» V profesionálnej rodine sa dá kvalitne a efektívne pracovať s biologickou rodinou.
» Profesionálna náhradná výchova kvalitou a hodnotou zodpovedá pestúnskej starostlivosti alebo inej forme náhradnej rodinnej starostlivosti.
» Dieťa má možnosť vyrastať v prirodzenom, aj keď náhradnom rodinnom prostredí.
Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009. Upravené 03/2020