Register zmlúv a dohôd

Register ponúkaného majetku štátu

Objednávky


objednavky na zverejnenie 2014
Rok 2021 Rok 2022
Rok 2023


Faktúry


január 2011 február 2011 marec 2011 apríl 2011 máj 2011 jún 2011
júl 2011 august 2011 september 2011 október 2011 november 2011 december 2011
január 2012 február 2012 marec 2012 apríl 2012 máj 2012 jún 2012
júl 2012 august 2012 september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
január 2013 február 2013 marec 2013 apríl 2013 máj 2013 jún 2013
júl 2013 august 2013 september 2013 október 2013 november 2013 december 2013
január 2014 február 2014 marec 2014 apríl 2014 máj 2014 jún 2014
júl 2014 august 2014 seotember 2014 október 2014 november 2014 december 2014
január 2015 február 2015 marec 2015 apríl 2015 máj 2015 jún 2015
júl 2015 august 2015 september 2015 október 2015 november 2015 december 2015
január 2016 február 2016 marec 2016 apríl 2016 máj 2016 Rok 2016
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 1-5 Rok 2021 6-12
Rok 2022


Dohody a zmluvy


Kolektívna zmluva 2013 0456742806 dodatok 0456742806 príloha 0456742806 ziadost 0456742806 zmluva 0915991900 1 2 príloha
0915991900 1 2 zmluva 0915991903 4 0915991903 4 príloha 0915991903 4 zmluva 0915991905 6 7 0915991905 6 7 príloha
0915991905 6 7 zmluva 04032015_1 04032015_2 axa dds_0001 axa zamestn. zmluva dohoda prevých. pobyt
dohoda reedukačný pobyt stabilita zam. zmluva zam. zmluva Stabilita 2015 DgC Ružomberok Zmluva Slovenská konsolidačná 2016 Kolektívna zmluva 2016
Dodatok ku KZ

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.