Kontakty

» Adresa: Jula Horvátha 924/78,
                  967 01 Kremnica
          Tel:  045/6742 806

» Riaditeľ – Mgr. Stanislav Šumichrast
0918 907 778 - IP: 045/ 24 33 013 - riaditel-cdr-kremnica@dedmauricius.eu, stanislav.sumichrast@dedmauricius.eu

» Vedúci úseku starostlivosti o deti – Mgr. Andrea Slažáková
0918 907 779 socialne1@dedmauricius.eu

» Ekonómka – Ing. Marianna Hricová
0915 991 906, IP: 045/ 24 33 012 - ekonom@dedmauricius.eu

» Účtovníčka – Katarína Windischová
0915 991 907

» Ekonomický pracovník – Bc. Blanka Faltýnkopvá
0915 991 907, - ekonomicky.pracovnik@dedmauricius.eu

» Ekonomický referent – Miroslav Zaremba
0915 991 906, IP: 045/ 24 33 012

» Sociálne pracovníčky – Mgr. Andrea Baranová
0918 907 780 - IP: 045/ 24 33 014 - socialne3@dedmauricius.eu

– Bc. Lucia Bartošíková
0918 907 780 - IP: 045/ 24 33 014 -socialne2@dedmauricius.eu

» Sociálne pracovníčky NPDEI III – Mgr. Radka Murgačová
0915 286 807- socialne1npdi3@dedmauricius.eu

– Mgr. Jana Kollárová
0907 781 328 -socialne2npdi3@dedmauricius.eu

– Mgr. Zuzana Schmidtová
0915 991 904 -socialnyNPDEI@dedmauricius.eu

» Psychologičky – Mgr. Beáta Berczényiová
0915 991 905 IP: 045/ 24 33 011, - psycholog@dedmauricius.eu

– Mgr. Lenka Miháliková
0915 991 905 IP: 045/ 24 33 011, - psycholog2@dedmauricius.eu

» Špeciálny pedagóg – Mgr. Ľubica Hašková
0915 991 905 IP: 045/ 24 33 011 - specpedagog@dedmauricius.eu

» Bankové spojenie:
   Bežný účet darov a grantov
   Štátna pokladnica - č.ú 7000420664/8180




Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009. Aktualizované 10/2020