História detského domova Maurícius

a od 1.1.2019 Centra pre deti a rodiny KremnicaZákladná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu

Špeciálna základná škola internátna pre sluchovo postihnutých

Špeciálna materská škola internátna pre sluchovo postihnutých

+

Špeciálna ZŠ internátna
(Deti s nariadenou ústavnou výchovou)

v
v

Transformácia

v
v

Detský domov Maurícius (1.5.2005)

v
v

Centrum pre deti a rodiny Kremnica (1.1.2019)


Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009. Upravené 03/2020