Zo života detského domova


Projekt o sociálno-finančnej gramotnosti Dobrý štart realizuje Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou Oriflame.

Sociálno-finančná gramotnosť
V rámci sociálno-finančnej  gramotnosti sme s deťmi  z nášho CDR realizovali aktivity zamerané na nácvik samostatnosti (napr. písania životopisu, založenie účtu, plánovanie a príprava jedla, rozvoj životných zručností  a mnohé iné). Aktivity boli realizované vďaka Nadácii pre deti Slovenska a s finančnou podporou spoločnosti Oriflame. viac...Letný tábor "Na budúcnosti záleží 2"
V auguste 2020 sme sa zúčastnili letného tábora "Na budúcnosti záleží 2", v rámci ktorého boli realizované aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti, životných zručností a sociálnych kompetencií uľahčujúcich proces osamostatnenia sa po odchode z CDR. Letný tábor „Na budúcnosti záleží 2“ spoluorganizovala Nadácia pre deti Slovenska a finančne podporila Komerční banka Slovensko. .viac...
Život mladých pod kontrolou.
V našom Centre pre deti a rodiny Kremnica bol aj v roku 2020 realizovaný projekt „Život mladých pod kontrolou.“  V rámci tohto projektu sa deti v našom domove zúčastnili viacerých aktivít, ktorých cieľom bol najmä rozvoj finančnej gramotnosti a sociálnych zručností. Projekt Život mladých pod kontrolou realizovala Nadácia pre deti Slovenska a projekt podporil Nadačný fond Johnson controls v Nadácii Pontis.viac...
"Na budúcnosti záleží"
V auguste 2019 sme sa zúčastnili letného tábora "Na budúcnosti záleží", v rámci ktorého boli realizované aktivity zamerané na rozvoj životných zručností a sociálnych kompetencií uľahčujúcich proces osamostatnenia po odchode z CDR.viac...
Život mladých pod kontrolou.
V detskom domove Maurícius bol v roku 2018 realizovaný projekt Život mladých pod kontrolou. V rámci tohto projektu sa deti v našom domove zúčastnili viacerých aktivít, ktorých cieľom bol najmä rozvoj finančnej gramotnosti a sociálnych zručností.Projekt Život mladých pod kontrolou realizovala Nadácia pre deti Slovenska a projekt podporil Nadačný fond Johnson controls v Nadácii Pontis.
Radosť v srdciach.
Vianočná atmosféra utíchla v hlase zvonov s príchodom Nového roka. Darčeky, ktoré niektorí kupujú a zháňajú svojim blízkym a ratolestiam sa dostali do správnych rúk viac...

Nové bicykle.
V jedno slnečné júnové popoludnie priviezla pani Ľubka Šarinová, riaditeľka ANEPS, do Detského domova Maurícius v Kremnici 15 novučičkých bicyklovviac...

Tábor v Kunove.
V dňoch 26.7. – 2.8.2008 sa uskutočnil pri Kunovskej priehrade pri Senici detský tábor pre deti z Detského domova Maurícius v Kremnici. Zorganizoval ho ANEPS viac...

Príbeh jedného chlapca.
V našom zariadení bol umiestnený chlapec vo veku 15 rokov. Pochádzal z východného Slovenska, z obce Dobšiná. Jeho rodina, napriek úplnosti – obaja žijúci rodičia, 10 súrodencov – bola pre neho viac...

Správa o činnosti výchovných skupín Detského domova „Maurícius“ za rok 2008.
Detský domov bol aj v roku 2008 umiestnený v dvoch budovách, v prenajatých priestoroch bývalej nemocnice s poliklinikou na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici a vo vypožičanej časti internátu Základnej školy pre sluchovo postihnutých na ulici Sama Chalupku 286/21, taktiež v Kremnici, viac...

Benefičný koncert POČUŤ SRDCOM - Bratislava
Nadácia Vlada Kulíška POČUŤ SRDCOM, pod záštitou Ing. Sylvie Gašparovičovej manželky prezidenta SR usporiadala 16.ročník BENEFIČNÉHO KONCERTU pre žiakov so sluchovým postihnutím dňa 8.mája 2009 v Bratislave. viac...
Najmilší koncert roka ÚSMEV AKO DAR - Prievidza.
DVystúpenie detí z Detského domova v tomto roku vyvrcholilo prezentáciou na Najmilšom koncerte roka 2009, ktoré usporiadala spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚSMEV AKO DAR, dňa 4.6. 2009. viac...
Karneval na Skalke 2012 - výhra Eurodisneyland
Rozlúčkový karneval so zimnou sezónou na Skalke pri Kremnici. Už po tretí krát sa poriadala dňa 8.4.2012 v rámci karnevalovej rozlúčky so snehom „ Veľkonočné vajce“ výtvarná súťaž v chate Limba na Skalke pri Kremnici. viac...
„ Kútik relaxu“ v Detskom domove Maurícius.
Deti a nielen z nášho detského domova, pravdepodobne zažili niečo ťažké a nesú si vo svojom batôžku rôznu výbavu. Napríklad samotu, sklamanie, týranie, nedôveru, smútok, strach, pocit viny... Toto všetko ovplyvňuje ich každodenné bytie, vnútorné prežívanie, správanie, budúcnosť... viac...
Aktivity deti z Detského domova Maurícius v Kremnici.
V dňoch 4.-5.5.2012 sa konal 19. ročník Benefičného koncertu a súčasne 20. ročník Festivalu záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí v dňoch v Divadle Aréna pod záštitou Ing. Silvie Gašparovičovej manželky Prezidenta Slovenskej republiky. Podujatie zorganizovala Nadácia Vlada Kulíška POČUŤ SRDCOM... viac...
Regionálne preteky turistickej zdatnosti TŔNIE 2012.
Dňa 29.5.2012 organizoval Detský domov Ratolesť v Tŕní 3. ročník Regionálnych pretekov turistickej zdatnosti. Náš Detský domov reprezentovalo šesť dvojčlenných hliadod. Okrem krásneho počasia deti čakala náročná 2,5 km dlhá trať s desiatimi stanovišťami. Jednotlivé hliadky zvládli trať úspešne, o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky. viac...
XXV. PRETEKY TURISTICKEJ ZDATNOSTI detí a mládeže z detských domovov v SR ŠRZ Drienok - Mošovce.
Po úspešnom absolvovaní PTZ v Tŕní sme sa po druhý krát zúčastnili XXV. ročníka PTZ, ktoré sa konali v dňoch 31.5 – 3.6.2012 v Športovo rekreačnom zariadení DRIENOK- MOŠOVCE. Aj napriek chladnému a nepriaznivému počasiu zvládli naše tri hliadky... viac...
Najmilší koncert roka – Prievidza 2012.
Deti v Detskom domove Maurícius v Kremnici sa ako každé deti radi hrajú, tancujú, zabávajú a preto im vychovávateľky dávajú priestor, aby svoj voľný čas trávili aktívne, zmysluplne a mali z aktivít radosť. Samotné predstavenia dávajú deťom priestor rozvíjať zásady spoločenského správania, možnosť prekonávať bariéry a prezentovať svoju vlastnú osobnosť. viac...


Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.