Personálne obsadenie

» Riaditeľ – Mgr. Stanislav Šumichrast

» Ekonóm – Ing. Marianna Hricová

» Účtovník – Katarína Windischová

» Ekonomický pracovník – Bc. Blanka Faltýnková

» Ekonomický referent – Miroslav Zaremba

» Sociálny pracovník – Bc.Lucia Bartošíková a Mgr. Andrea Baranová  

» Sociálny pracovník NPDEI III – Mgr. Radka Murgačová, Mgr. Zuzana Schmidtová a Mgr. Jana Kollárová  

» Psychológovia – Mgr. Beáta Bercsényiová a Mgr. Lenka Miháliková

» Špeciálny pedagóg – Mgr. Ľubica Hašková

» Vedúca úseku starostlivosti o deti – Mgr. Andrea Slažáková, ktorá riadi

  • 2 profesionálne rodiny
  • 4 samostatne usporiadané výchovné skupiny
  • 2 špecializované samostatne usporiadané výchovné skupiny
  • odborný tím
  • sociálny úsek

» Údržbár, kurič, domovník - Ivan Polášek, František Kašiar
Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009. Upravené 11/2019