Najmilší koncert roka – Prievidza 2012.

Deti v Detskom domove Maurícius v Kremnici sa ako každé deti radi hrajú, tancujú, zabávajú a preto im vychovávateľky dávajú priestor, aby svoj voľný čas trávili aktívne, zmysluplne a mali z aktivít radosť. Samotné predstavenia dávajú deťom priestor rozvíjať zásady spoločenského správania, možnosť prekonávať bariéry a prezentovať svoju vlastnú osobnosť.

Spoločnosť Úsmev ako dar usporiadala 11 .ročník regionálneho kola „Najmilší koncert roka“, pre deti z detských domovov a náhradných rodín dňa 14.4.2012. Uvedené podujatie sa koná každý rok v Prievidzi. Deti sa prezentujú v kategóriách : spev, tanec, vlastná tvorba, dramatická tvorba, hra na hudobný nástroj. Na podujatí sa zúčastnili deti z detských domovov z Trenčína, Handlovej, Novej Bane, náhradných rodín deti z Adamovských Kochanoviec a iné. Podujatia sa zúčastnili a program so záujmom sledovali aj významní hostia, ako europoslankyňa Anna Záborská, tanečná skupina Breakfans z Prievidze a na záver zaspievala chovankyňa Renátka Cicková z náhradnej rodiny. V rámci tohto podujatia sa deti z Detského domova Maurícius v Kremnici prezentovali v kategóriách dramatická tvorba a tanec . Najmladšie deti pod vedením Anky Flachbartovej a Janky Mihálovej si zahrali rozprávkové divadielko pod názvom „ Hrnček var“. Divadielko sa umiestnilo na 1. mieste v zlatom pásme.

Druhú skupinu tvorili deti so sluchovým postihnutím pod vedením Bc. Perinovej Ivety, ktoré sa prezentovali divadlom „Slovensko má talent“ a umiestnili sa na 1. mieste v zlatom pásme a „hip-hopovým“ tancom, ktoré sa tiež umiestnilo na 1. mieste v zlatom pásme.

Hudobný sprievod učí sluchovo postihnuté deti vnímať prvky na základe vibračno-taktilnej citlivosti. Aj keď deti so sluchovým postihnutím majú poškodený sluch ich srdiečka sú otvorené dokorán. Po skončení súťažného programu sa všetky deti spoločne zabávali na diskotéke. Už teraz sa tešia na ďalší koncert , ktorý dúfajme bude na budúci rok.

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2012.