Radosť v srdciach

Vianočná atmosféra utíchla v hlase zvonov s príchodom Nového roka. Darčeky, ktoré niektorí kupujú a zháňajú svojim blízkym a ratolestiam sa dostali do správnych rúk a vytvorili na tvárach obdarovaných čarovný úsmev a teplo pri srdci.

Takéto krásne a milé pocity zažili deti z Detského domova Maurícius v Kremnici, keď vo dverách detského domova zbadali Ľubku Šarinovú. Je to milé žieňa, ktoré si nájde čas a príde medzi deti, ktoré žijú bez rodičov, príbuzných v opatere tiet a ujov. Každá teplá dlaň a horúce srdce, ktoré teta Ľubka a jej kolegovia majú vedia rozžiariť iskričky v očiach detí. Ešte krajina nezapadla snehom a teta Ľubka naštartovala svojho štvorkolesového tátoša a cesta - necesta prišla do Kremnice. Auto praskalo napratané darčekmi a to nie hocijakými. Deti mali svoje tajné priania a želania a teta Ľubka im urobila Vianoce pár dní pred skutočnými a priniesla im darčeky od výmyslu sveta. Pri rozdávaní láskou a milým slovom nešetrili ani jej priatelia, ktorí spolu s deťmi prežívali túto sviatočnú atmosféru. „Keby ste počuli tlkot toľkých detských srdiečok!“

Teta Ľubka je výnimočná žena, myslí na nás aj v lete, kedy vybavuje letné tábory, aby deti cez letné prázdniny dostala zo sveta detského domova do lona prírody a umožnila im spoznať svet aj za hranicami mesta Kremnice. Nakoľko Detský domov Maurícius v Kremnici funguje len dva a pol roka, pomohla pre deti zriadiť knižnicu a vybaviť ju knihami, ktoré deti prezerajú a čítajú, keď kvapky dažďa klopkajú na okná domova a potôčky vody sa rinú po chodníkoch.

Naša teta Ľubka je proste naša. Sme radi, že myslí na nás, a jej srdce patrí deťom domova nielen keď príde, ale aj keď je v kruhu svojich priateľov a blízkych.

Ďakujeme Asociácii rodičov nepočujúcich detí za dary, milé slovo, úsmev a že na nás myslí po celý rok. Prajeme všetkým v Novom roku, aby ten úsmev nezmizol z tváre, lásku v srdci, hlavne veľa zdravia ktoré v tomto čase je to najcennejšie.

Detský domov Maurícius v KremniciHlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.