História detského domova Maurícius


Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu

Špeciálna základná škola internátna pre sluchovo postihnutých

Špeciálna materská škola internátna pre sluchovo postihnutých

+

Špeciálna ZŠ internátna
(Deti s nariadenou ústavnou výchovou)

v
v

Transformácia

v
v

Detský domov Maurícius (1.5.2005)

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.