2% z dane

Touto cestou Vám chceme oznámiť, že detský domov úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, na ktoré môžete poukázať Vaše dve percentá z Vašich daní, a tak prispieť k zveľaďovaniu nášho detského domova.

» Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.


» Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.         


Dôležité termíny:

» do 31. marca 2012 - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami
» najneskôr do 30. apríla 2012 doručenie formulárov daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

ĎAKUJEME !!!Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.