Personálne obsadenie

» Riaditeľ – Mgr. Stanislav Šumichrast

» Ekonóm – Ing. Marianna Hricová

» Účtovník – Katarína Windischová

» Ekonomický referent – Miroslav Zaremba

» Sociálny pracovník – Lucia Bartošíková a Mgr. Daniela Debnárová  

» Psychológovia – Mgr. Beáta Bercsényiová a Mgr. Lenka Malá

» Špeciálny pedagóg – Mgr. Ľubica Hašková

» Vedúca úseku starostlivosti o deti – Mgr. Andrea Slažáková, ktorá riadi

  • 2 profesionálne rodiny
  • 5 samostatných výchovných skupín
  • 2 špecializované samostatné výchovné skupiny
  • odborný tím
  • sociálny úsek

» Údržbár, kurič, domovník - Ivan Polášek, František KašiarHlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009. Aktualizované 9/2017