Personálne obsadenie

» Riaditeľ – Mgr. Stanislav Šumichrast

» Ekonóm – Ing. Marianna Hricová

» Účtovník – Katarína Windischová

» Ekonomický referent – Miroslav Zaremba

» Sociálny pracovník – Lucia Bartošíková a Mgr. Andrea Šabová  

» Psychológ – PhDr. Gabriela Zachová

» Špeciálny pedagóg – Mgr. Ľubica Hašková

» Vedúca úseku starostlivosti o deti – Mgr. Andrea Slažáková, ktorá riadi

  • 3 profesionálne rodiny
  • 4 samostatné výchovné skupiny
  • 4 špecializované samostatné výchovné skupiny
  • odborný tím
  • sociálny úsek

» Údržbár, kurič, domovník - Ivan Polášek, Jozef Tatár
Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.