Kontakty

» Adresa:  Dolná 49/21
                 967 01 Kremnica

» Tel:  045/6742 806

» Riaditeľ – Mgr. Stanislav Šumichrast
0918 907 778 - IP: 045/ 24 33 013 - mauricius@stonline.sk

» Vedúci výchovy – Mgr. Peter Lysek
0918 907 779 - veduci_vychovy@dedmauricius.eu

» Ekonóm – Ing. Marianna Hricová
IP: 045/ 24 33 012 - ekonom@dedmauricius.eu

» Účtovník – Katarína Windischová

» Sociálny pracovník – Mgr. Andrea Slažáková
0918 907 780 - IP: 045/ 24 33 014 - socialne1@dedmauricius.eu

» Sociálny pracovník – Lucia Bartošíková
0918 907 780 - IP: 045/ 24 33 014 -socialne2@dedmauricius.eu

» Psychológ – PhDr. Gabriela Zachová
IP: 045/ 24 33 011 - psycholog@dedmauricius.eu

» Špeciálny pedagóg – Mgr. Ľubica Hašková, zastupuje Mgr. Katarína Sališová
specpedagog@dedmauricius.eu

» Bankové spojenie:

   Bežný účet darov a grantov
   Štátna pokladnica - č.ú 7000420664/8180
Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.