Kontakty

» Adresa:  Dolná 49/21
                967 01 Kremnica
     Tel:  045/6742 806

» Riaditeľ – Mgr. Stanislav Šumichrast
0918 907 778 - IP: 045/ 24 33 013 - mauricius@stonline.sk

» Vedúci úseku starostlivosti o deti – Mgr. Andrea Slažáková
0915 991 904, 0918 907 779 socialne1@dedmauricius.eu

» Ekonómka – Ing. Marianna Hricová
0915 991 906, IP: 045/ 24 33 012 - ekonom@dedmauricius.eu

» Účtovníčka – Katarína Windischová
0915 991 907

» Ekonomický referent – Miroslav Zaremba
0915 991 906, IP: 045/ 24 33 012

» Sociálne pracovníčky – Mgr. Daniela Debnárová
0918 907 780 - IP: 045/ 24 33 014 - socialne3@dedmauricius.eu

– Bc. Lucia Bartošíková
0918 907 780 - IP: 045/ 24 33 014 -socialne2@dedmauricius.eu

» Psychologičky – Mgr. Beáta Berczényiová
0915 991 905 IP: 045/ 24 33 011, - psycholog@dedmauricius.eu

– Mgr. Lenka Malá
0915 991 905 IP: 045/ 24 33 011, - psycholog2@dedmauricius.eu

» Špeciálny pedagóg – Mgr. Ľubica Hašková
IP: 045/ 24 33 011 - specpedagog@dedmauricius.eu

» Bankové spojenie:
   Bežný účet darov a grantov
   Štátna pokladnica - č.ú 7000420664/8180
Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009. Aktualizované 9/2017