„ Kútik relaxu“ v Detskom domove Maurícius.

Deti a nielen z nášho detského domova, pravdepodobne zažili niečo ťažké a nesú si vo svojom batôžku rôznu výbavu. Napríklad samotu, sklamanie, týranie, nedôveru, smútok, strach, pocit viny... Toto všetko ovplyvňuje ich každodenné bytie, vnútorné prežívanie, správanie, budúcnosť... Preto sa Občianske združenie „Permoník“, pracujúce pri Detskom domove Maurícius v Kremnici rozhodlo vypracovať na základe odporúčania zamestnanca Slovak Telekomu p. Karola Karkesa projekt pod názvom „Kútik relaxu“. Náš projekt podporil Nadačný fond Telekom Nadácie Pontis. Cieľom projektu je vytvorenie relaxačno-terapeutickej miestnosti ako účelového priestoru, ktorý vytvára pohodu, prináša spokojnosť a uvoľnenie, vyvoláva spomienky, odbúrava pochybnosti, strach a prináša pocit istoty, vytvára a rozvíja vzťahy. Relaxačno-terapeutická miestnosť „Kútik relaxu“ bude slúžiť pre skupinové terapie a terapie s jednotlivcami, relax, rovnako cielené aktivity pod vedením odborného tímu, ktoré budú zamerané na prevenciu, elimináciu nežiaduceho správania sa detí umiestnených v detskom domove. Obdržali sme finančný grant, ktorý bude slúžiť na vytvorenie, úpravu a zveľadenie priestoru „Kútika relaxu“, rovnako na materiálne vybavenie miestnosti a potrebné terapeutické pomôcky.

Začiatky realizácie projektu práve prebiehajú. Veríme, že nielen novým priestorom, ale aj našim prístupom a aktivitou budeme môcť deti nasmerovať k efektívnemu využívaniu voľného času a rovnako aspoň „malou troškou“ prispieť k pozitívnemu budovaniu ich osobnosti. Faktom zostáva, že niektoré deti rodinu strácajú a v žiadnom prípade na tom nemajú svoj podiel! Nemôžu za to...

Mgr. Katarína Sališová a Mgr. Andrea Slažáková


Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2012.