Majstrovstvá Slovenskej republiky v stolnom tenise.

Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihom v spolupráci so športovým klubom Manlach usporiadali v dňoch 22.-23. októbra 2009 3. ročník Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise.

Pozvanie na túto športovú akciu dostal aj náš detský domov.

V kategórii mladší dorastenci - dvojhra reprezentovali náš domov Štefan Stupár/11.miesto/ a Štefan Kováč /12.miesto/.
V kategórii starší dorastenci - dvojhra Ivan Hedervári /7.miesto/.
Vo štvorhre nastúpili v kategórii starší dorastenci Ivan Hedervári a Štefan Stupár, ktorí skončili na 4. mieste.

Touto cestou chceme poďakovať Stolnotenisovému klubu v Kremnici, ktorý umožnil našim zverencom 1x týždenne bezplatne trénovať v priestoroch mestskej telocvične

Pre deti to je úžasná motivácia do nácviku ďalšieho tanca.
Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.