Tábor v Kunove

V dňoch 26.7. – 2.8.2008 sa uskutočnil pri Kunovskej priehrade pri Senici detský tábor pre deti z Detského domova Maurícius v Kremnici. Zorganizoval ho ANEPS v spolupráci s Asociáciou rodičov nepočujúcich detí Slovenska, za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, nadácie Pontis a T-mobile.
Pani Ľubka Šarinová, riaditeľka ANEPS, s vedúcimi tábora deti privítali s otvorenou náručou a oni žiarili neskutočným šťastím, radosťou a boli plné očakávania čo zažijú v ďalšom tábore v Kunove. Po nekonečných otázkach: „Pôjdeme tábor Kunov?“ „Kunov má leto teraz?“ /v reči nepočujúcich/ sa ich sny konečne stali skutočnosťou.
Už pri prvom zazretí Kunovskej priehrady a Chaty nad plážou, ktorá je deťom dôverne známa, sa celým autobusom ozývalo: „Hurá Kunov, hurá Kunov, Kunov, Kunov...!“ Hneď po ubytovaní deti vyskúšali Kunovskú priehradu. Smiechu a radosti bolo naokolo neskutočne veľa.
Celý týždeň sa vedúci starostlivo starali o pestrý program pre deti v tábore. Rôzne súťaže, športové hry, spoločenské hry, plávanie, opekanie, odpočinkové činnosti, prechádzky a diskotéky spestrili čas strávený v letnom tábore. Vďaka ANEPS, Asociácii rodičov nepočujúcich detí Slovenska, nadácii Pontis a spoločnosti T-mobile boli deti po každej aktivite bohato odmeňované rôznymi cenami, ktoré im boli motiváciou k lepším výkonom a vždy im urobili veľkú radosť.
Atmosféra v tábore bola po celý čas neskutočná, často neopísateľná slovami. Srdečné, vďačné deti a skvelí mladí ľudia rozdávajúci lásku, dobrosrdečnosť, milé slovo a neskutočne veľa úsmevov, tvorili jednu veľkú rodinu. Každým dňom narastali medzi nimi väčšie a väčšie priateľstvá a dni boli naplno využívané. Aj keď vedúci niekedy večer cítili poriadnu únavu, všetka vymizla pri pomyslení na radostné tváre detí, plné očakávania z nasledujúceho dňa. Takto plynul deň za dňom a čas, kedy bolo treba začať baliť tašky, sa nezadržateľne blížil. Prišiel posledný večer a s ním celkové zhodnotenie tábora a oceňovanie detí. Každé z nich dostalo balíček plný darčekov a sladkostí, o ktoré sa postarala pani Ľubka, za pomoci už vyššie uvedených organizácií. Za všetky tieto darčeky v mene detí ďakujeme. V neposlednom rade by sme chceli poďakovať aj správcovi Chaty nad plážou, ktorý vybavil a rozdal sladkosti a reklamné predmety od mesta Senica, ktoré na deti nezabudlo ani tento rok.
Po týchto príjemných zážitkoch prišlo ráno a s ním aj autobus, ktorý mal odviezť prázdninujúce deti späť do Kremnice, do detského domova. Nastalo lúčenie a smiech vystriedal žalostný plač. Plač, z dôvodu konca najlepšieho tábora, na ktorý čakali celý rok. Slzy detí, ale aj dospelých sa kotúľali po opálených lícach. V mysli všetkých zostali spomienky na vynikajúco strávený týždeň na Kunovskej priehrade.

Detský domov Maurícius v Kremnici

obrázková galéria...Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.